Huoneiston muutostyö

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti remontista aina, kun remontti voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Muutostyöhakemus tulee tehdä kirjallisena hyvissä ajoin, vähintään kuukautta ennen suunniteltua remontointiajankohtaa.

Osakkeenomistajan on selvitettävä, vaatiiko suunniteltu remontti lupaa rakennusvalvonnalta. Lisäksi osakkeenomistajan tulee huolehtia tarvittavien lupien hakemisesta.

Työtä ei saa aloittaa ennen isännöitsijältä saatua kirjallista lupaa.

Osakkeenomistajalla on täysi vastuu korjaushankkeen toteuttamisesta. Remontissa tulee teettää asianmukaiset suunnitelmat ammattitaitoisilla suunnittelijoilla. Remontissa tulee noudattaa voimassa olevia määräyksiä ja hyvää rakennustapaa. Osakkeenomistajan tulee varautua tarvittaessa teettämään asbestikartoitus sekä tarvittavat rakenneselvitykset. Nämä kuuluvat osakkeenomistajan vastuulle. Osakkeenomistajan tulee varmistua siitä, että urakoitsijan luvat ja vakuutukset ovat kunnossa.

Alla olevasta linkistä voit ilmoittaa muutostyön tekemisestä huoneistoon.

Täytä muutostyöilmoitus tästä