Huoneiston muutostyö

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti remontista aina, kun remontti voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Muutostyöhakemus tulee tehdä kirjallisena hyvissä ajoin, vähintään kuukautta ennen suunniteltua remontointiajankohtaa.

Osakkeenomistajan on selvitettävä, vaatiiko suunniteltu remontti lupaa rakennusvalvonnalta. Lisäksi osakkeenomistajan tulee huolehtia tarvittavien lupien hakemisesta.

Työtä ei saa aloittaa ennen isännöitsijältä saatua kirjallista lupaa.

Osakkeenomistajalla on täysi vastuu korjaushankkeen toteuttamisesta. Remontissa tulee teettää asianmukaiset suunnitelmat ammattitaitoisilla suunnittelijoilla. Remontissa tulee noudattaa voimassa olevia määräyksiä ja hyvää rakennustapaa. Osakkeenomistajan tulee varautua tarvittaessa teettämään asbestikartoitus sekä tarvittavat rakenneselvitykset. Nämä kuuluvat osakkeenomistajan vastuulle. Osakkeenomistajan tulee varmistua siitä, että urakoitsijan luvat ja vakuutukset ovat kunnossa.

Alla olevalla lomakkeella voit ilmoittaa muutostyön tekemisestä huoneistoon.

Muutostyöilmoitus


Ehdot:

Osakkeenomistajana sitoudun teettämän muutostyön hallituksen hyväksymän suunnitelman ja rakennusluvan mukaan. Sitoudun noudattamaan Suomen rakentamismääräyskokoelman voimassa olevia määräyksiä ja hyvää rakennustapaa. Osakkeenomistajana sitoudun vastaamaan teettämistäni muutoksista aiheutuvista mahdollisista vaurioista yhtiön tai muiden kiinteistön käyttäjien omaisuudelle. Osakkeenomistaja, ja mahdollinen uusi omistaja, sitoutuvat vastaamaan niistä mahdollisista kuluista, joita muutostyö suoraan tai välillisesti aiheuttaa taloyhtiön peruskorjausten yhteydessä. Huoneistojen muutostöissä rakennuttajana toimii osakkeenomistaja, ei taloyhtiö. Osakkeenomistaja vastaa rakennuttajan velvollisuuksista esim. Työturvallisuudesta.

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkaan teettämät remontit toteutetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaan. Työtä suorittava osakas vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista ilmoituksen käsittelyn selvityskustannuksista sekä yhtiölle aiheutuvista valvontakustannuksista. Osakkaan tulee myös huolehtia hankkeen asianmukaisen valvonnan järjestämisestä. Osakkaan oman valvonnan lisäksi taloyhtiöllä on aina oikeus asettaa työlle oma valvoja, tai pyytää yksittäisestä asiasta alan asiantuntijan lausunto. Näistä koituvista kustannuksista vastaa aina osakas. Erityisesti tulee huomioida, että taloyhtiön valvonnasta huolimatta remontin aikana tai sen jälkeen havaitut virheet ja puutteet eivät siirry taloyhtiön vastuulle.

Osakkeenomistaja sitoutuu siistimään muutostyön aiheuttamat jäljet taloyhtiön yleisissä tiloissa ja piha-­alueella. Osakkeenomistaja huolehtii muutostöistä aiheutuvien jätteiden asianmukaisen käsittelyn muualle kuin taloyhtiön jäteastioihin.